KATEGORI ARKIV: Hundar

Vad är en pinscherhund?  

Gällande hundar finns det massor av olika typer, sorter och raser. Här är det olika människor som gillar olika raser olika mycket och är det så att du gillar hundar kommer du som alla andra att finna just din favorit. Något som det är mycket tal om är pinscherhundar som också har blivit mycket populära att välja. I det fallet är det ett stort värde med att veta vad det egentligen är för en typ av hund och vad den har för olika egenskaper.

I grunden är pinscherhunden som man kan läsa om här, en mycket liten ras, och en ras som under en period nästan helt försvann. Nu är den tillbaka och just nu populärare än någonsin tidigare.

Portrait of a 4 months old female dog.

Pinschern har anor från något som kallas för torvhunden vilket är en grupp hundar som sett på avbildningar redan från stenåldern. Det gör denna hundras till en av de äldsta i världen. Naturligtvis har rasen pinscher utvecklats i takt med att människan lärt sig mer om att både förstå, avla och dressera hundar så att de kan leva i samspel med människan. Idag finns det cirka tusentalet pinschrar i Sverige, och det är en hund som är mycket trogen sin ägare samt har en beskyddande karaktär.

Denna beskyddarinstinkt gör att en pinscher inte ses som ett bra val när det gäller att skaffa en hund för dina barn, även om det redan finns exempel på att det kan fungera perfekt så är det ändå inte generellt vedertaget. Pinschern kan vara lite för beskyddande och attackera vid hot.

En pinscher kommer alltid att vara på sin vakt och lyssna till varje ljud och rörelse. Många gånger blir det också så att hunden själv bestämmer vem som är välkommen och vem som inte är det. Är det också så att någon uppträder suspekt inför hunden, ska den personen vara glad om hunden enbart larmar sin ägare. Här kan ett sådant beteende lätt resultera i ett bett. En dresserad pinscher lyssnar alltid till sin ägare och är en av de mest trofasta hundar en person kan ta hand om.

Hundar i största allmänhet  

När det handlar om hundar i största allmänhet brukar det första som alla vet vara att ”hunden är människans bästa vän”. Detta kan man läsa om här. Många gånger är också detta gamla och väl myntade uttryck sant. När du väljer att vara hundägare och tar hand om din hund på ett bra sätt, är det ett djur som kan bli en mycket trogen följeslagare. Här handlar det inte bara om lekar och kel utan din hund kommer också att vara den som gör sitt yttersta för att skydda dig, oavsett vilken storlek och kraft den har. Nu är det heller inte bara som ett husdjur som hundarna används, utan i detta fall finns det många andra platser där hundar fyller en stor funktion.

Border collie Australian shepherd dog on brown leather couch under blanket looking sad lonely bored hopeful sick curious relaxed comfortable

Detta gäller alla de hundar som tillsammans med människor används i, och utför ett arbete. I det fallet finns det massor av olika yrken som en hund kan dresseras för och komma till nytta inom. Här känner du säkerligen redan till att hundar används flitigt inom det svenska polisväsendet. Det är inte någon tillfällighet och heller inte för att konstapeln vill ha en kompis med sig i arbetet, utan det handlar om att de är bättre på att utföra vissa saker än människan är.

I fallet hundar i arbete kommer det att kunna vara många olika saker. Här handlar det om att spåra upp olika saker eller personer. Speciellt bra fungerar hundar när det gäller att finna droger och andra olagliga produkter som hela tiden försöker smugglas över gränserna. Hundar används även som räddningshund där de fyller en mycket stor funktion. De flesta är dock privata hundägare men det behöver inte betyda att din hund inte kan utföra en uppgift på samma gång. Här kan du välja att använda den som vakthund eller jakthund, och detta är bara två av alla de saker som en hund kan vara bra på och även trivas med att utföra. När du blir hundägare blir du också ägare av ett av de smartaste djuren på planeten gällande att uppfatta och förstå olika signaler och tecken.

NewStyle